SELAMAT DATANG KAFANOVA,kirimkan kritik saran demi kemajuan blog ini,,kirimkan tulisan terbaik anda ke sapujagad@gmail.com,,bisa berupa artikel,cerpen,dll
Home » , » Hubungan Antara Golongan Dengan Konfigurasi Elektron

Hubungan Antara Golongan Dengan Konfigurasi Elektron

Unsur yang terletak pada satu golongan mempunyai sifat-sifat kimia yang mirip (hampir sama).
Unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan unsur-unsur golongan B disebut unsur transisi (peralihan), semua unsur transisi diberi simbol B kecuali untuk triade besi, paladium dan platina disebut "golongan VIII''.

- LAMBANG UNSUR-UNSUR GOLONGAN A
Lambang Golongan
Nama Golongan
Konfigurasi Elektron Orbital Terluar
I - A
Alkali
ns 1
II - A
Alkali tanah
ns 2
III - A
Boron
ns 2 - np 1
IV - A
Karbon - Silikon
ns 2 - np 2
V - A
Nitogen - Posphor
ns 2 - np 3
VI - A
Oksigen
ns 2 - np 4
VII - A
Halogen
ns 2 - np 5
VIII - A
Gas mulia
ns 2 - np 6
- LAMBANG UNSUR-UNSUR GOLONGAN B
Konfigurasi Elektron
Lambang Golongan
(n - 1) d 1 ns 2
III - B
(n - 1) d 2 ns 2
IV - B
(n - 1) d 3 ns 2
V - B
(n - 1) d 4 ns 2
VI - B
(n - 1) d 5 ns 2
VII - B
(n - 1) d 6-8 ns 2
VIII
(n - 1) d 9 ns 2
I - B
(n - 1) d 10 ns 2
II - B
- GOLONGAN LANTANIDA DAN AKTINIDA, DIBERI LAMBANG
nS 2 (n-2)f 1-14

Jika :
n = 6 adalah lantanida
n = 7 adalah aktinida
Share this article :

0 comments :

Post a Comment

OPINI

LIHAT YANG LAIN YUKK... »
KAFANOVA